Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) doet een persbericht de deur uit waarin het meldt dat de broodprijs met 10 tot 30 cent omhoog gaat. Het NBC wil consumenten informeren over de prijsstijging, die onvermijdelijk is nu de btw met ingang van 1 januari wordt verhoogd en hogere grondstofprijzen en loonkosten moeten worden doorberekend. Deskundigen adviseren de verhoging over het totale assortiment uit te smeren.

NBC informeert consument over stijging broodprijs
NBC_Broodprijs-gaat-stijgen
Het NBC verwacht dat de broodprijs de komende maanden met zeven tot tien procent gaat stijgen. ‘De belangrijkste oorzaak voor deze stijging is de btw-verhoging van zes naar negen procent per 1 januari 2019’, legt het kennis- en adviescentrum voor de bakkerij in het persbericht uit. ‘Daarnaast maken hogere grondstofprijzen (tarwe) en toenemende loon- en transportkosten het onvermijdelijk dat deze kosten in de prijs van het eindproduct worden doorberekend.’

Prijsverhoging onontkoombaar
De verhoging van de broodprijs is volgens het NBC onvermijdelijk. ‘De overheid verhoogt de btw op voedingsmiddelen met drie procentpunt, van 6 naar 9 procent. Grondstoffen zoals tarwe zijn vanwege de warme en droge zomer met 25 procent gestegen. Tevens zijn de loonkosten toegenomen en stijgen de transportkosten door hogere brandstofprijzen en toegenomen loonkosten. Dit alles zal leiden tot een hogere broodprijs.’

Brood goedkoop ten opzichte van andere producten

Flip van Straaten, directeur NBC.

Flip van Straaten, directeur van NBC, legt uit: ‘Door alle ontwikkelingen ontkomt de sector er niet aan om de broodproducten duurder te maken. Dit zal betekenen dat consumenten 10 tot 30 cent meer betalen voor een brood. Toch is het belangrijk om te beseffen dat ondanks deze aankomende prijsstijging, brood in Nederland nog steeds erg goedkoop is ten opzichte van andere basisvoedingsmiddelen.’

Verbazing over actie NBC
Friso Berghuis van BakkerijMonitor en mede-initiatiefnemer van het btw-onderzoek dat Bakkerswereld onlangs uitvoerde, is verbaasd over de communicatie van het NBC: ‘Ik ben bang dat de opmerking ‘brood wordt 7 tot 10 procent duurder’ een eigen leven gaat leiden, wat bij consumenten voor verwarring kan gaan zorgen. Het is dan ook raadzaam om bij het calculeren na te denken over een ‘mix-marge’ en dus rekening te houden met je totale assortiment.’

In het verleden heeft de broodprijsverhoging altijd tot enorme ophef geleid; de broodprijs ligt emotioneel gevoelig bij de consument.

Berghuis: ‘De btw op voedingsmiddelen gaat met 3 procentpunt omhoog. Dat is een gegeven en bakkers zullen dit, in de meeste gevallen, doorbelasten aan de consumenten.
Dat blijkt ook uit het btw-onderzoek dat onlangs door Bakkerswereld, Bakkerij Support en de BakkerijMonitor onder bakkers is gehouden. Uit dat onderzoek blijkt tevens dat bakkers de hogere (grondstof)prijzen en de hogere loonkosten zullen doorberekenen. Hoeveel dat exact is, zal moeten blijken uit het goed calculeren van je totale assortiment.’

‘Waak ervoor dat niet alleen naar brood wordt gekeken’
Bakkers zullen er volgens Berghuis voor moeten waken dat er alleen naar brood wordt gekeken. ‘Uit de BakkerijMonitor blijkt dat, binnen het ambacht gemiddeld 37 procent van de omzet Grootbrood gerelateerd is. Daarnaast is 18 procent van de omzet Kleinbrood gerelateerd. Voor veel bakkers valt er, naast deze omzetmakers, nog genoeg winst te behalen uit de overige 45 procent van de omzet door efficiënter te produceren, door artikelen te saneren, en beter te calculeren.’

‘Gebruik het rekenmodel’
Jan Buitelaar van Resultsplus adviseert om de kostenstijgingen apart van de stijging van de btw te houden. ‘Moeten er prijzen worden verhoogd door gestegen kosten, wacht daar dan niet te lang mee en houd het op 1 januari zuiver op de btw verhoging 3 procent. Het rekenmodel waarin bakkers hun eigen prijzen kunnen invullen, kan daarbij wel helpen.’